Veiligheid

De Arbowet verplicht jou als werkgever om een RI&E (Risicoinventarisatie en Evaluatie) op te stellen. Wat zijn de risico’s binnen je bedrijf en wat ga jij als werkgever daaraan doen.

Veel bedrijven voldoen niet aan deze wettelijke verplichting. En zolang je bedrijf niet hierop gecontroleerd wordt, zul je weinig problemen hebben. Gaat het echter een keer mis binnen je bedrijf en gebeurt er een ongeval, dan zijn de rapen gaar.

In het ergste geval kun je de deuren van je bedrijf sluiten! Want als jij niet de wettelijk verplichte RI&E hebt, heb jij je niet als een goed werkgever gedragen en kan de aansprakelijkheidsverzekering je claim afwijzen. Met andere woorden: Geen RI&E kan betekenen dat je ook niet verzekerd bent.

Nu hoor ik je denken:”Dat gaat geld kosten”. Ja, dat klopt. Het opstellen van een RI&E kost je geld. Het bedrag is afhankelijk van een aantal zaken zoals de omvang en de aard van je bedrijf. Maar kun jij het je veroorloven om het niet te hebben? ik denk het niet, want je hebt een verzekering afgesloten. De kosten van een RI&E beginnen bij € 500,-

Wat wij belangrijk vinden:

  • Risico’s uitsluiten of zo klein mogelijk houden
  • Huidige werkprocessen zoveel mogelijk in stand houden
  • Creatief denken
  • Investeringen zo laag mogelijk houden

De RI&E is daarna de basis voor de verdere invulling van de arbozaken binnen je bedrijf

 

Bel ons voor meer informatie!

038-760 0460